mänguhommikud perekeskuses

Kõige värskem info väikelaste mänguringi kohta on leitav perekeskuse FB lehelt või Aruküla kärutajad ja mängusõbrad Facebooki lehel.

Beebidele toimub ka beebiviiplemise ring.

TÜDRUKUTE TEHNoloogiaRING

Huviringi eesmärk on tüdrukute hulgas äratada ja kasvatada tehnika-alast huvi ning teha seda läbi praktiliste ja mänguliste ülesannete lahendamise. HK Unicorn Squad esimene lend alustas 2018 a. Viimsis. 2019 a. kevadeks oli ringe üle Eesti juba 16 tk ning tehnoloogia huvilisi tüdrukuid 200 ringis. 

Huviringi tegevuste kohta saab rohkem uurida FB-st: https://www.facebook.com/HKUnicornSquad/

Huvilistel ja vabade kohtade olemasolu kohta saab uurida kirjutades: juta@erinoor.ee

inglise keel lastele

Laste inglise keele tunnid on mängulised ja asjalikud. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Teemad on valitud igapäevaelust. Õppimiseks kasutatakse mänge, pilte, muusikat, mänguasju ja raamatuid. Kõige selle käigus tekib lapsel arusaamine kõnest; laps omandab inglise keele hääldused, küllalt suure sõnavara ning oskuse moodustada lauseid.

Tunnid 1.-2. klassi lastele toimuvad Aruküla perekeskuses Männikäbi

Lisainfo ja registreerimine: www.lastekoolitus.ee

LOODUS- JA TEADUSHUVIRING MIKSITAJA

Nii meil kui lastel on tuhat miksi, mis ootavad vastuseid ning koos hakkame neile vastuseid leidma. Koos teeme põnevaid katseid ja uurime elusloodust nii laiemalt (mets, raba, meri) kui ka sügavuti (liblika tiiva muster, sambliku ehitus), esitame küsimusi ning leiame vastuseid läbi erinevate katsete ja projektide.

Meie eesmärk on toetada lapsi nende loodushuvi ja –tunnetuse arengus. Teeme seda mänguliselt ning kergelt, et koolipingist ja lasteaiast tulnud laps ei satuks raskesse tundi vaid lõbusasse seltskonda, kus uurida, puurida, mängida, vaadelda, katsetada, meisterdada, matkata jne.

Algkoolide huviharidust toetab Kose ja Raasiku vald. Igas 1. – 3. klasside huviringis on 2 tasuta kohta vähekindlustatud peredele. Registreerumine ja rohkem infot: info.loodusmaa@gmail.com, 

ARUKÜLA PEREKESKUSES KOLMAPÄEVITI

kell 14.30 -16.00 1. – 3. klassid, hind 12 EUR/kuu

kell 16.30 – 18.00 5. – 7. aastased, hind 18 EUR/kuu

Juhendaja Piia Haab (55597786)

RoBOOTIKA

Robootika ringis osaledes tekib lastel arusaam ja seos virtuaalse ja reaalse maailma vahel ning laiemalt arendab robotite ehitamine ja programmeerimine nii käelist tegevust, loogilist mõtlemist, loovust, meeskonnatööd kui väljendusoskust. Lisaks areneb tähelepanuvõime ja täpsus. 

LEGO WeDo 2.0 on algajale robootikahuvilisele mõeldud komplekt, mis ühendub arvutiga, pakub võimaluse ehitada ning programmeerida lihtsaid LEGO mudeleid koos mootorite ja anduritega.Lapsed läbivad ridamisi erinevate ainete vahelisi tegevusi, mis arendavad samal ajal nende matemaatilisi-, inseneri-, tehnoloogia- ning keelelisi oskuseid.Tulemusena valmivad loomad, masinad ja palju muud, mille lapsed programmeerivad ise liikuma ning reageerima inimesele.


ROBOOTIKA RINGI HETKEL EI TOIMU

MALE

Juhendaja Rainer Selge, lisainfot ja vabade kohtade kohta uuri lisa: rainer.selge@gmail.com